Dimničarske usluge

 

Dimničar

Dimničari su oduvek bili poštovani članovi zajednice jer se verovalo da donose sreću. I dan danas kad u prolazu sretnu dimničara ljudi žele da ga dotaknu ili da čupnu nit iz njegove četke za sreću, hvatajući se pri tom za svoje dugme koje predstavlja „magični krug“ ...detalnjije
 

Dimnjaci

Kada je dimnjak ispunjen toplim vazduhom, on ,,vuče’’ vazduh kroz ložište. Ovaj efekat se zove promaja i sličan je pritisku u vodovodnim cevima s’ tim da je jedina razlika u tome što je vazdušni pritisak negativan a vodeni pritisak pozitivan. Zato dimnjak možemo nazvati sistemom negativnog pritiska……detaljnije
 

Održavanje dimnjaka

Reodvno čišćenje dimnjaka, vršimo mehaničkim putem, čeličnom četkom na štoseru (sajli) pri čemu skidamo nataložene naslage čađi sa zidova dimnjaka. Čišćenje se može izvesti kroz vratanca na dimnjaku ili sa krova. Intervali redovnog održavanja dimnjaka uslovljeni su mnogim faktorima, ali preporuka je da se izvrši minimum jedno čišćenje godišnje...detaljnije
 

Inspekcija dimnjaka

Dimničari Ekodim-a stručno i tehnološki su osposobljeni za obavljanje svih vrsta inspekcije dimnjaka. U zavisnosti od korišćenja dimnjaka i ložišta primenjujemo više nivoa inspekcije. U novosagrađenim objektima svaki dimnjak se pre priključivanja uređaja mora podvrgnuti inpekciji. Inspekcija podrazumeva kontrolu svih elementarnih karakteristika dimnjaka i konstatuje usaglašenost sa važećim propisima, tehničkim normama i standardima...detaljnije
 


Sanacija dimnjaka

Oštećen i neodržavan dimnjak ugrožava zdravlje ljudi ali i njihovu imovinu kroz povećanje rizika od izbijanja požara. U Srbiji je veliki broj starih, zapuštenih dimnjaka čije korišćenje bez sanacije donosi velike rizike.
EKO-DIM je ovlašćeni partner Schidel-a za sanaciju dimnjaka...detaljnije