Sanacija dimnjaka

Kada na dimnjaku nastanu strukturalna oštećenja koja ometaju njegov normalan rad, neophodno je izvršiti sanaciju dimnjaka. 

Oštećenja na dimnjaku mogu nastati usled njegovog neodržavanja, dotrajalosti, nepriklandnim korišćenjem ili usled delovanja spoljnih uticaja. U zavisnosti od oštećenja sanacija može biti više ili manje kompleksna. Svakako, najbolje je reagovati čim nastanu oštećenja dok su ona nevidljiva za korisnika dimnjaka a mogu se uočiti samo profesionalnom inspekcijom dimnjaka.
 

EKO-DIM dimničar ima rešenje za Vaš dimnjak!

Oštećen i neodržavan dimnjak ugrožava zdravlje ljudi ali i njihovu imovinu kroz povećanje rizika od izbijanja požara. U Srbiji je veliki broj starih, zapuštenih dimnjaka čije korišćenje bez sanacije donosi velike rizike.

EKO-DIM je ekskluzivni partner Panaflex-a koji proizvodi cevi za sanaciju dimnjaka. Naše profesionalne ekipe za inspekciju i montažu uz korišćenje Panaflex elementima vrhunskog kvaliteta mogu obezbediti sanaciju dimnjaka bez većih investicija i ozbiljnih građevinskih intervencija. Čisto, bez raskopavanja, bez prljavštine, bez ugrožavanja statičke stabilnosti Vaše kuće.
 

Sanaciju dimnjaka vršimo bez rušenja dimnjaka Panaflex cevima koje se ubacuju u već postojeći dimnjak. Panaflex cevi od nerđajućeg čelika su univerzalne primene za ložišta na čvrsta, tečna ili gasovita goriva. Sistem ispunjava sve zahteve neophodne za bezbedan i siguran rad ložišnog uređaja i dimnjaka.

Sanacija dimnjaka je dobra investicija za svaki objekat. Udahnite novi život Vašem dimnjaku a sebi obezbedite sigurnu budućnost, pozovite nas!