Čišćenje dimno plamene strane

Kako bi kotao normalno funkcionisao neophodno ga je pred svaku grejnu sezonu pripremiti a u toku grejne sezone redovno održavati. Sagorevanjem goriva nastaju depoziti različitog porekla čijim taloženjem se umanjuje efikasnost loženja.

EKO-DIM vrši čišćenje kotlova sa dimno plamene strane i to:

  • čišćenje dimne cevi
  • čišćenje plamene cevi
  • čišćenje dimnog kanala
  • čišćenje dimnjače

U zavistnosti od tretana, uklanjanje depozita sagorevanja obavljamo na više načina:

  • mehaničko čišćenje
  • hemijsko čišćenje i
  • spaljivanje

Nakon čišćenja sakupljeni depozit (čađ, gar, prašina) iz kotlova i ložišta postaje otpad čiji je tretman regulisan Zakonom o upravljanju otpadom (,,Sl. glasnik RS’’, br. 36/2009 i 88/2010).  EKO-DIM nakon čišćenja kotlova i ložišta sprovodi tretman otpada usklađen sa zakonom. EKO-DIM je ovlašćeni operater od strane Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranja za transport i skladištenja otpada iz termičkih procesa (depozit iz dimnjaka i kotlova).


Čišćenje dimno plamene strane - mehaničko

01
01

02
02

03
03

04
04

05
05

06
06

07
07

08
08

09
09

10
10

11
11

12
12

13
13


Čišćenje dimno plamene strane - hemijsko

kotlovi-dimno1
kotlovi-dimno1

kotlovi-dimno2
kotlovi-dimno2