Čišćenje vodeno parne strane

Usled sagorevanja goriva u kotlu se zagreva voda ili para koja se dalje sistemom cevovoda i instalacija transportuje kroz objekat. Kao posledica toga, na unutrašnjim zidovima kotla sa vodeno parne strane se taloži depozit (kamenac) koji negativno utiče na instalacije i samu efikasnost kotla.

EKO-DIM vrši hemijsko čišćenje kotla sa vodeno parne strane. Proces se zasniva na utakanju hemijskog rastvora u kotao koji svojim delovanjem uklanja depozit na tretiranim površinama. Za najbolji efekat čišćenja pre utakanje rastvora vrši se hemijska analiza uzorkovanog kamenca kako bi se odredio najoptimalniji rastvor. Nakon čišćenja vršimo neutralizaciju kotla.

 

01
01

02
02

03
03

04
04