Servis i održavanje

EKO-DIM servis za kotlovska postrojenja vrši servisiranje i regulaciju gorionika, intervencije na pripadajućoj opremi kotla, intervencije na merno kontrolnim uređajima kao i druge intervencije vezane za redovno održavanje.

- Servis gorionika

 • demontaža/motaža gorionika
 • čišćenje gorionika
 • čišćenje ventilatorskog kola
 • kontrola rada automatike
 • kotntrola elektroinstalacija kotla
 • kontrola i podešavanje elektrode
 • podešavanje gorionika

- Remont pumpe kotla:

 • demontaža/montaža pumpe
 • viklovanje elektromotora
 • zamena zaptivača
 • zamena ležajeva
 • zamena zaptivke
 • zamena čaure

- Brtvljenje kotla sa dimne i vode strane

 • demontaža/montaža pletenice
 • čišćenje nalegajućih površina

- Baždarenje ventila sigurnosti

 • kontrola sedišta ventila
 • lepovanje sedišta
 • lepovanje zaptivne glave
 • zamena zaptivnih elemenata
 • zamena vijčanih elemenata
 • kontrola opruge
 • ispitivanje kućišta ventila na čvrstoću
 • kotnrola početka pritiska ventila sigurnosti pri otvaranju i zatvaranju
 • izdavanje Izveštaja – Atesta

- Remont armature:

 • demontaža/montaža armature
 • obrada sedišta ventila
 • zamena dihtunga
 • zamena vijaka
 • ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost
 • antikorozovina zaštita

 

Šamotiranje

 

01
01

02
02

03
03

04
04

05
05

06
06

07
07

08
08

09
09

10
10

11
11

12
12