Filter sa aktivnim ugljem

Uloga ovog filtera sa aktivnim ugljem je eliminisanje mirisa iz procesa pripreme hrane u kuhinjama. Filter se sastoji od patrona koji su napunjeni granulama aktivnog uglja. Patroni su smešteni u filter box a njihov, broj zavisi od kapaciteta sistema ventilacije. U kombinaciji sa elektrostatičkim filterom filter sa aktivnim ugljem postiže najveći efekat filtracije. Ukoliko je postavljen bez patroni sa aktivnim ugljem će se brzo zasititi masnoćom i izgubiće efekat filtracije. U tom slučaju zamena patrona mora biti češća.

Ekodim vrši prodaju, motažu, održavanje i zamenu patrona filtera sa aktivnim ugljem. Ukoliko Vam se komšije žale na mirise iz Vaše kuhinje, obratite nam se, mi imamo rešenje.

Posedovanje filtera samo po sebi ne rešava problem ukoliko ih nepravilno i neredovno ne održavate i servisirate. Ekodim Vam nudi kompletnu servisnu podršku i čišćenje svih filtera u sistemu masne, kuhinjske ventilacije. Pozovite nas.