Filteri haube

Prvi  sistem filtracije se vrši već na haubi parovuka ili roštilja. Žičani filteri haube apsorbuju određenu količinu masnoće iz isparenja i time umanjuju nivo masnoće koji ulazi u sistem ventilacije, kanale, ventilator i dalje u etar. U zavisnosti od izrade postoji više vrsta ovih filtera sa određenim brojem slojeva.

Ekodim, izrađuje sve tipove žičanih filtera haube parovuka ili roštilja po narudžbini u željenim dimenzijama.