Vodeni filteri


PREDUZIMLJIVOST I INOVACIJE U TRETIRANJU DIMA I ISPARENJA

EKO-DIM je savremena i dinamična dimničarska organizacija, aktivna na polju inovacija u sferi ventilacionih sistema i filtracije dima i isparenja u ugostiteljstvu, industriji i domaćinstvima.

Naša prednost je što uvek stremimo ka rešenjima po meri čoveka i životne sredine. Konstanto smo posvećeni novim tehnologijama kojima želimo da zadovoljimo sve potrebe naših klijenata.

Zahvaljujući znanju i bogatom iskustvu, efikasno rešavamo probleme bilo da su to mirisi, masnoća, isparenja ili čađ koji nastaju kao produkt sagorevanja u restoranima, picerijama ili manjim ložištima razvijajući rešenja usklađenja sa specifičnim problemima svakog ventilacionog ili dimovodnog sistema i potrebama svakog pojedinačnog kupca.

  
 

  


VODENI FILTERI

Vodeni filteri se koriste za prečišćavanje dima i isparenja nastalih kao produkt sagorevanja. Osmišljeni su da eliminišu čađ, mirise, masne i druge zaprljane čestice pre ipuštanja dalje u atmosferu. Uređaji su namenjeni za filtraciju dimovodnih sistemima malih ložišta na čvrsta goriva, peći, roštilja, pekarskih peći, pica peći i kuhinjskih ventilacija.

Princip rada čine dve faze filtracije.

U prvoj gasovi prolaze kroz atmosferu zasićenu vodom koju stvaraju mlaznice. Kapljice ispiraju čestice čađi i druge zaprljane čestice i taloži ih na dnu filtera.

Druga faza filtracije zadužena je za sitnije čestice i odigrava se na površini vodene brane filtera koja ih apsorbuje u dodiru sa gasom. Maksimalan efekat postiže se specijalnom unutrašnjom strukturom sastavljenom od sektora koji usmeravaju i tretiraju dim.

Efikasnost filtera je veoma visoka. Gas zasićen parom koji izlazi iz vodenog filtera ne sadrži zaprljane čestice i praktično je bez mirisa. Koeficijent PM10¹ se umanjuje za 60%.

Da bi uređaj funkcionisano potrebni su priključci na električnu mrežu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Punjenje filtera vodom ostvaruje se direkto sa vodovodne mreže. Otpadna voda iskorišćena za filtraciju se odvodnim sistemom ispušta direktno u kanalizacionu mrežu.

Unutrašnji protok vode u filteru obezbeđuje sopstveni pogon uređaja, međutim ukoliko situacija iziskuje veću promaju na uređaj se može priključiti ventilator.


¹PM10
Sve čestice podeljene su u dve glavne grupe. Ove grupe se razlikuju po mnogo čemu. Jedna od bitnih razlika je veličina pa ih nazivamo velike čestice PM10 i male čestice PM2.5. Velike čestice PM10 su veličine između 2.5 i 10 mikrometra (od 25 do 100 puta tanje od ljudske kose).

 

MINI CLEANER AF 35-Ø200
Tehničke karakteristike:
Dimenzija (DxŠxV) 800x620x800 mm
Težina (prazan) 58 kg
Težina (pun) 110kg
Materijal nerđajući čelik 304
Kapacitet pumpe 55 l/h
Snaga 0.75 Kw
Napon 230 V
Jačina struje 6 A
Brzina protoka dima 400-500 m³/h
Izlazna temperatura ~50 C°
MINI CLEANER AF 35-Ø300
Tehničke karakteristike:
Dimenzija (DxŠxV) 900x730x940 mm
Težina (prazan) 72 kg
Težina (pun) 130kg
Materijal nerđajući čelik 304
Kapacitet pumpe 55 l/h
Snaga 0.75 Kw
Napon 230 V
Jačina struje 6 A
Brzina protoka dima 400-600 m³/h
Izlazna temperatura ~50 C°
MINI CLEANER AF 35-Ø200 sa ventilatorom
Tehničke karakteristike:
Dimenzija (DxŠxV) 800x620x1200 mm
Težina (prazan) 74 kg
Težina (pun) 126kg
Materijal nerđajući čelik 304
Kapacitet pumpe 55 l/h
Snaga 0.75 Kw
Napon 230 V
Jačina struje 6 A
Brzina protoka dima 200-1200 m³/h
Izlazna temperatura ~50 C°
Snaga ventilaora 0.37 Kw
Kapacitet ventilatora 1750 m³/h
MINI CLEANER AF 35-Ø300 sa ventilatorom
Tehničke karakteristike:
Dimenzija (DxŠxV) 900x730x1340 mm
Težina (prazan) 84 kg
Težina (pun) 146kg
Materijal nerđajući čelik 304
Kapacitet pumpe 55 l/h
Snaga 0.75 Kw
Napon 230 V
Jačina struje 6 A
Brzina protoka dima 400-2500 m³/h
Izlazna temperatura ~50 C°
Snaga ventilaora 0.37 Kw
Kapacitet ventilatora 2500 m³/h
CLEANER 400
Tehničke karakteristike:
Dimenzija (DxŠxV) 1300x1200x850 mm
Težina (prazan) 130 kg
Težina (pun) 350 kg
Materijal nerđajući čelik 304
Kapacitet pumpe 200 l/h
Snaga 2.2 Kw
Napon 230V
Jačina struje 9 A
Brzina protoka dima do 5000 m³/h
Izlazna temperatura ~50 C°
Opcija sa ventilaorom
Snaga ventilaora 2.2  Kw
Kapacitet ventilatora 6000 m³/h
CLEANER 500
Tehničke karakteristike:
Dimenzija (DxŠxV) 1300x1200x850 mm
Težina (prazan) 130 kg
Težina (pun) 580 kg
Materijal nerđajući čelik 304
Kapacitet pumpe 200 l/h
Snaga 2.5 Kw
Napon 230V
Jačina struje 4.6 A
Brzina protoka dima do 10000 m³/h
Izlazna temperatura ~50 C°
Opcija sa ventilaorom
Snaga ventilaora 1.5  Kw
Kapacitet ventilatora 10000 m³/h
CLEANER 250
Tehničke karakteristike:
Dimenzija (DxŠxV) 900x720x850 mm
Težina (prazan) 72 kg
Težina (pun) 130 kg
Materijal nerđajući čelik 304
Kapacitet pumpe 55 l/h
Snaga 0.75 Kw
Napon 230V
Jačina struje 6 A
Brzina protoka dima 400-500 m³/h
Izlazna temperatura ~50 C°


        

 

CLEANER 250

Uređaj je namenjen za upotrebu u dimovodnim sistemima ložišta na čvrsta goriva, peći, roštilja i kuhinjskih ventilacija protoka do 500m³/h.

Model poseduje dupli sistem pranja nakon čega se ispušta gas zasićen parom bez čađi, masnoća i drugih zaprljanih čestica. Filter eliminiše od 60- 70% mirisa.

Dim i isparenja se sistemom cevi sprovode do filtera. Pri ulasku dima u filter njegova brzina opada zbog kućišta koje je veće od cevovoda. Dim u filteru tretiraju mlaznice vode pri čemu se čađ i druge zaprljane čestice ispiraju u unutrašnjosti filtera . Drugi stepen filtracije postiže se prikupljanjem najlaksih čestica na površini vode prilikom prolaska dima kroz sekcije filtera.


        


Unutar filtera postoje dva sektora pranja. Sektori su napravljeni tako da se postiže maksimalan efekat pranja. Mlaznice u filter su postavljene tako da pospeše nesmetan izlaz dima iz filter sekcije.

Vizuelnu inspekciju nivoa zaprljanosti unutar filtera korisnik može izvršiti preko većeg otvora na vrhu i manjeg bočnog otvora na boku filtera. Nakon 1-2 dana potrebno je ispustiti vodu kroz odvodni sistem i ponovo napuniti.