Merenja i ispitivanja

Merenje emisije dimnih gasova

U procesu sagorevanja dolazi do oslobađanja  dimnih gasova koji negativno utiču na životnu sredinu. Kako bi umanjili taj negativan uticaj neophodno je periodično vršiti ispitivanja na ložišnim uređajima merenjem emisije dimnih gasova. Kod većih postrojenja,  koja predstavljaju veću opasnost po okolinu, neophodna je konstantna kontrola dimnih gasova kako bi se nivo zagađenja održao u dozvoljenim granicama.
EKO-DIM vrši merenje dimnih emisija najsavremenim uređajima ,,pokretnim laboratorijama’’ koje pored merenja emisije dimnih gasova sa velikom preciznošću očitavaju i druge parametre poput energetske efikasnosti.

 

Merenje strujanja vazduha, (promaje) ventilacionog sistema

Svaki ventilacioni sistem ima ulogu da izvrši projektovanu izmenu vazduha u prostoru. Merenjem promaje ventilacijionog sistema ispitujemo njegovu funkcionalnost odnosno nivo zadovoljenja projektnog zadatka.
 
Ventilacioni sistemi se u toku eksploatacije prljaju a depoziti različitog porekla se talože na njegovim elementima: kanalima, filterima, ventilatorima, anemostatima… Česti su slučajevi ventilacionih sistema koji ne mogu izvršiti izmenu vazduha u prostoru u očekivanom kapacitetu. Uzrok toga, pored zaprljanosti sistema,  može biti i loše projektovan kapacitet ili nestručna montaža. Bez prave dijagnoze, u ovom slučaju tehničkog merenja i inspekcije, nema ni trajnog rešenja problema. Ukoliko imate problema sa Vašom ventilacijom odnosno ukoliko smatrate da ona nema odgovarajuću promaju možemo izaći na teren i izvršiti merenja.

Redovnom kontrolom ventilacionog sistema mogu se uočiti razne nepravilnosti za koje korisnik nije ni bio svestan da postoje. Nakon ispitivanja i merenja, naši stručnjaci će Vam predložiti korektivne mere za rešavanje svih nepravilnosti koje vrlo često zahtevaju minimalna ulaganja. Redovnom kontrolom i održavanjem ventilacionih sistema osiguravate kvalitet i sigurnost rada ventilacionog sistema.
U zavisnosti od konkretnog slučaja vršimo merenja na celokupnom ventilacionom sistemu, odnosno u svim relevantnim tačkama koje su nam potrebne za kompletnu analizu stanja sistema ventilacije.
 


Sva merenja se vrše digitalnim aparatima renomiranih svetskih proizvođača u oblasti tehničkih ispitivanja sa važećim sertifikatima. Naše stručne službe su Vam na raspolaganju 24h, 7 dana u nedelji, pozovite nas!