O nama

EKODIM postoji i neprekidno posluje još od 1996. godine kada je osnovan kao zanatska radnja. 2007. godine, promenili smo pravni osnov u društvo sa ograničenom odgovornošću, a 2012. godine postali smo Komunalno preduzeće ,,EKO-DIM’’ d.o.o.. Osnivač i direktor društva je Goran Miličević. Namera osnivača bila je formiranje profesionalne dimničarkse organizacije sa dva osnovna cilja. Prvi je očuvanje ovog starog zanata na našim prostorima, a drugi je da prateći, nove tehnologije i tendencije Srbija ne zaostaje za svetskim standardima u dimničarstvu. Nakon svih ovih godina ta vizionarska želja osnivača dobila je svoj oblik a moto naše firme koji je proistekao iz ova dva cilja postao je: "čuvamo tradiciju, pratimo tehnologiju".

Za sve ove godine, postavili smo sebi visoke ciljeve na planu kvaliteta usluga koje pružamo, vodeći isključivo računa o potrebama klijenata. Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je naše poslovne politike, profesionalnosti i želje za konstantnim napretkom.

KP "EKO-DIM’" d.o.o., se bavi dimničarskim uslugama, sistemima ventilacije i klimatizacije:

 

KP "EKO - DIM" d.o.o. poseduje tim dobro obučenih i stručno osposobljenih radnika sa kvalitetnom opremom, alatom i uređajima za obavljanje svih gore pomenutih delatnosti.

Neke od naših mnogobrojnih klijenata možete pogledati na stranici Reference. Ukoliko želite da nas kontaktirate pogledajte naše podatke na stranici Kontakt. Sigurni smo da možemo ispuniti sve Vaše zahteve. Pružite nam poverenje, opravdaćemo ga!