Politika kvaliteta

Politika kvaliteta je sastavni deo Poslovne politike preduzeća Eko-dim d.o.o.. U skladu sa našom vizijom da povećamo svoj tržišni udeo i postanemo jedna od najznačajnijih firmi u oblasti kojima se bavimo, donosim Politiku kvaliteta naše firme  koja se ogleda u primeni sledećih načela:

"KVALITET JE PUT USPEHA"


Naši korisnici traže pouzdane partnere. Znanjem i trudom moramo zadržati poverenje sadašnjih, i pridobiti poverenje budućih klijenata.

"MOTIVACIJA DOBAVLJAČA"


Postavljajući visoke zahteve pred naše dobavljače, činimo ih boljima"

"ČISTOĆA JE POLA ZDRAVLJA"

"ŠTA ŽELIŠ SEBI, ČINI I DRUGIMA"

Svojim primerom trudimo se da probudimo svest o značaju čiste i zdrave radne okoline. Smatramo da su zaštita zdravlja na radu i bezbedno radno mesto preduslovi zdravog poslovanja. Poboljšanjem kvaliteta naših usluga doprinosimo zdravijoj životnoj i radnoj sredini kako našoj tako i naših korisnika.

"UVEK NA VISINI ZADATKA"

Spremni smo da odgovorimo na postavljene zadatke ma koliko oni bili složeni. Za nas ne postoje problemi, samo izazovi. U iznalaženju rešenja otkrivamo radost.

"SVAKOGA DANA U SVAKOM POGLEDU SVE VIŠE NAPREDUJEMO"

Težimo da budemo najbolji u onome što radimo. U nastojanju da postanemo lideri na tržištu, uvodimo najsavremenije svetske tehnologije.

"LANAC JE JAK KOLIKO I NAJSLABIJA KARIKA U NJEMU"


Svaki zaposleni nam je podjednako važan. Stimulišemo kreativnost, inicijative i odgovornost prema kvalitetu. Podjednako podržavamo svakog zaposlenog u želji da se profesionalno usavršava.

"STVARAMO NERASKIDIVE VEZE"


Mi smo tim. Tim sa istim ciljem. Negujući međusobno uvažavanje, poverenje i pripadnost kolektivu, postajemo nepokolebljivi u prevazilaženju problema i ostvarivanju zajedničkih ciljeva.