Projektovanje, montaža, servis

Pri projektovanju ventilacionog sistema rešavaju se problemi vezani za kvalitet unutrašnjeg vazduha. Budući da je izmena vazduha jedini način za kvalitetan vazduh u zatvorenom prostoru, projekat ventilacije mora obezbediti funkcionalan sistem koji će vršiti cirkulaciju vazduha kroz objekat kao i njegovu zamenu sa spoljašnjim vazduhom.Optimalna količina izmene vazduha u prostoru varira u zavisnosti od brojnih parametara od kojih je osnovni namena objekta. Pravilno isprojektovan sistem ventilacije mora zadovoljiti sve zahteve u oblasti zdravstvene, ekološke i protivpožarne zaštite.

Elemenati ventilacionog sistema su:

  • kanali (horizontalni i vertikalni), kroz koje se  transportuje vazduh, isparenja, dim i sl.
  • anemostati, rešetke za usis i odsis vazduha
  • ventilatori
  • klima komore
  • filteri
  • protivpožarne klapne

Pored pravilno isprojektovanog ventilacionog sistema neophodno je obezbediti i profesionalnu montažu kako bi se obezbedila maksimalna funkcionalnost sistema.

Bez obzira na veličinu i namenu objekta naš profesionalni tim isprojektovaće za Vas ventilacioni sistem a ekipa na terenu će izvršiti profesionalnu montažu uz poštovanje zahteva struke.


Ono što nas izdvaja od mnogih je da EKO-DIM ostaje uz Vas i nakon projektovanja i montaže ventilacije pružajući  Vam kompletno  servisno održavanje uređaja i opreme u garantnom i vangarantnom roku. Vršimo servisiranje ventilatora, filter sekcija i po potrebi vršimo korekciju postojećeg sistema kako bi povećali njegovu efikasnost i kako bi ga uskladili sa propisima i standardima. Pored toga EKO-DIM naprednom robot tehnologijom vrši  redovno održavanje ventilacije (čišćenje i dezinfekciju) kako bi ventilacioni sistem bio funkicionalan za sve vreme njegove eksploatacije.

Svim korisnicima naša servisna služba dostupna je 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Termin izvođenja radova zavisi isključivo od potreba naručioca.

Kontaktirajte nas putem call centra ili koristeći našu kontakt stranicu i rado ćemo izaći u susret svim Vašim zahtevima.
Idejna rešenja